Ucelené řešení grafických potřeb firmy

Ukázky prací VK atelieru lze shlédnout také v oddíle portfolio.

Řešení vizálního stylu firmy

Řešení image výrobků a služeb

Grafická podpora marketingové komunikace