Alt text

Jméno:

Ukřižování

Datum:

2000

Poznámka:

tisk z výšky